Dr. Brglez: pravica do vode je temeljna človekova pravica

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je 15. decembra 2020 sodeloval v razpravi Evropskega parlamenta na temo kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, ter izvajanja zakonodaje EU o vodah. Poudaril je, da je pravica do vode temeljna človekova pravica, skrb za vodne vire pa je tudi zavedanje o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

“Ponosen sem, da je Slovenija pred štirimi leti, in to simbolično istočasno z ratifikacijo Pariškega sporazuma, v svojo ustavo vnesla pravico do pitne vode. Vodni viri in dostop do njih so bili primarno zaščiteni kot javno dobro v upravljanju države. Kot taki niso blago, ki bi si ga bilo možno prilastiti in z njim trgovati,” je dejal evropski poslanec.

Dr. Brglez je ob tem pozdravil zakonodajne dosežke Evropske unije, Komisijo in države članice pa pozval k dodatnim naporom za doslednejšo, hitrejšo in skrbnejšo realizacijo ciljev, opredeljenih v zakonodajnem okviru Evropske unije, tudi pri sredstvih, predvidenih na tej postavki v naslednjem večletnem finančnem okviru.

“Vodni viri postajajo tudi eden izmed osrednjih dejavnikov zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti. Kot še marsikje drugje lahko tudi tu kot Evropska unija vodimo le z zgledom in ne s hipokrizijo, če od drugih zahtevamo nekaj, kar sami pri sebi ne implementiramo,” je zaključil.

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta (14.-18. 12. 2020)