Dr. Brglez pozdravil predstavitev Evropske strategije za oskrbo

Evropska komisija je danes objavila Evropsko strategijo za oskrbo, ki jo je predsednica Komisije obljubila v svojem govoru o stanju v EU leta 2021. Pojav pandemije je dokončno potrdil potrebo po skupnem evropskem ukrepanju za izboljšanje dostopnosti ter kakovosti oskrbe za vse ljudi od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Namen strategije je hkrati nasloviti nižjo raven zaposlenosti žensk ter odpraviti vrzeli v plačah in pokojninah, ki so posledica bremena skrbi za otroke, starejše ter druge sorodnike in prijatelje, ki še vedno večinoma pade na ženske.

Dr. Brglez je kot soporočevalec Evropskega parlamenta za področje oskrbe pozdravil predstavitev strategije: »Na pragu novih kriz je pomembno, da smo z evropsko strategijo oskrbo začeli dojemati kot pravico in javno dobro. Iz dokumentov, ki jih je danes predstavila Komisija, je razvidno, da smo Komisija, Evropski parlament ter ključni deležniki končno začeli govoriti isti jezik. Vesel sem, da je Komisija prisluhnila stališčem Parlamenta in številne poudarke iz našega poročila vključila v svoje sporočilo in predlog priporočil Sveta.«

Pri tem dr. Milan Brglez vidi predstavitev strategije ter sprejetje priporočil Sveta zgolj kot prvi korak pri zagotavljanju pravice do oskrbe. »Kljub nekaterim konkretnim predlogom in napredku predvsem pri dostopu do otroškega varstva, s poudarkom na najbolj ranljivih skupinah otrok, je pred nami še dolga pot. Storiti moramo konkreten napredek pri uresničevanju ciljev ter najti kakovostne rešitve za celostno skrb starejših in vseh drugih, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo in pomoč pri vsakodnevnem življenju. Zagotoviti moramo denar za vlaganje v javne storitve kakovostne oskrbe ter prevetriti sisteme socialne varnosti.«

Dr. Milan Brglez vztraja, da morajo Evropska unija in države članice z zakonodajnimi in drugimi predlogi poskrbeti, da nihče ne bo ostal brez oskrbe, zato ker si je ne bi mogel privoščiti. »Kakovostne, cenovno in sicer dostopne javne storitve so edino jamstvo za svobodno izbiro tako tistih, ki oskrbo potrebujejo, kakor tistih, ki jo drugim nudijo v okviru svojega poklica ali prostovoljno. To bo vedno znova moje sporočilo Komisiji, državam članicam in – najpomembneje – ljudem, ki jih v politiki (in tudi v Evropskem parlamentu) zastopam.«