Dr. Brglez na Komisijo naslovil vprašanje glede zagotavljanja smotrnosti in učinkovitosti sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost na področju socialne politike

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je danes na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zagotavljanja smotrnosti in učinkovitosti sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost na področju socialne politike.

Dr. Brglez se v svojem vprašanju sklicuje na zadnje revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o uspešnosti države oz. ministrstva, pristojnega za socialno politiko in ukrepe za zmanjševanje revščine, v obdobju od leta 2017 do leta 2020, v katerem omenjeno sodišče kot temeljno sistemsko pomanjkljivost navaja odsotnost ukrepov ter kazalnikov, ki bi načrtno naslavljali in spremljali situacijo najbolj ogroženih ter ranljivih skupin prebivalstva.

Evropski poslanec zato Komisijo sprašuje, kako namerava zagotoviti smotrnost in učinkovitost sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost na področju socialne politike, da bodo glede na sistemske pomanjkljivosti, kakor jih npr. ugotavlja slovensko računsko sodišče, dosegla ranljive skupine in najbolj ogrožene posameznike.

Vprašanje v celoti objavljeno spodaj.