Dr. Brglez gostil Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je v petek, 11. februarja, v svoji ljubljanski pisarni gostil predstavnike Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Predstavili so mu rezultate skoraj tri leta trajajočega projekta ključevanja prosilcev za azil in beguncev na trg dela SiforREF.