Dr. Brglez: EU ne prepozna okoljsko naprednih metod pridelave hrane

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez (S&D) je na Evropsko komisijo naslovil pisno vprašanje glede pravil EU na področju ekološke in hidroponske pridelave hrane. Izpostavil je, da veljavna pravila EU o ekološki pridelavi mnogim proizvajalcem, ki uporabljajo inovativne in tehnološko napredne metode za pridelavo svežega sadja in zelenjave, povzročajo številne preglavice, saj jim preprečujejo, da bi svoje pridelke tržili pod ekološko oznako.

Komisija je v odgovoru izpostavila, da je eden od ciljev ekološke pridelave “ohranjanje dolgoročne rodovitnosti prsti. Zato je bila povezava ekoloških pridelkov s prstjo vedno temeljna značilnost pravil EU o ekološki pridelavi, hidroponska pridelava pa je v skladu z veljavnimi pravili EU o ekološki pridelavi prepovedana”.

Dr. Brglez je ob prejetem odgovoru izrazil obžalovanje, da Evropska unija ne prepozna okoljsko naprednih metod pridelave hrane, ki so se izkazale za učinkovite pri povečanju poljedelske pridelave brez uporabe pesticidov in so v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora.

Vprašanje Komisiji in njen odgovor sta v celoti objavljena spodaj.