Digitalni zeleni certifikat

Vir: svetovni splet

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza:

V Evropskem parlamentu smo danes glasovali o amandmajih na predlog uredbe Evropske komisije o t. i. Digitalnem zelenem potrdilu, ki naj bi se (po novem) uradno imenovalo Potrdilo EU o COVID-19. Evropski parlament je v predlog uredbe vnesel številne varovalke, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov Evropske unije. Zame je ključno, da potrdilo ne bo obvezno, da bo časovno omejeno, da bo zahtevalo od držav članic, da omogočijo brezplačen dostop do testiranja (stroški so danes tudi do 100 €/posameznika) ter bo še posebej okrepilo pravice čezmejnih delavcev in s tem omogočilo lažji prehod ljudi med državami.

Natančneje so navedene varovalke določene na sledeč način:

  • predlog uredbe ne spreminja ali dodaja zahtev za uresničevanje pravice do prostega gibanja ali pravice do vstopa na ozemlje držav članic, ki sta določeni v obstoječi Direktivi 2004/38/EC in Uredbi (EU) 2016/399;
  • posedovanje potrdila ni (in ne bo) predpogoj za uveljavljanje pravice do prostega pretoka, ampak služi le kot okvir za olajšanje prostega gibanja v času pandemije COVID-19. Prav tako je potrdilo omejeno na 12 mesecev;
  • države članice EU bodo morale zagotoviti splošen, dostopen, pravočasen in brezplačen dostop do testiranja za COVID-19. Ta zahteva je sestavni del potrdila;
  • države članice EU sicer lahko Potrdilo EU o COVID-19 uporabijo tudi za druge namene, a morajo sprejeti za to vse potrebne nacionalne predpise, v skladu z zakonodajo Evropske unije. Pri tem morajo sprejeti tudi ukrepe proti morebitni diskriminaciji (ne)imetnikov tega potrdila. Ne glede na to določbo države članice ne smejo uvesti omejitev dostopa do javnih storitev za tiste, ki nimajo takih potrdil;
  • potrdilo bo v dveh oblikah (digitalni ali papirnati), ki jo izbere državljan/-ka EU sam/-a;
  • posebno pozornost (v okviru pozitivne diskriminacije) po uvedbi omenjenega potrdila morajo države članice EU nameniti različnim specifičnim primerom (čezmejne regije, oddaljene regije, čezmejni delavci migranti itd.).

Predlog uredbe tudi določa, da ima Evropski parlament pomembno nadzorno funkcijo nad uresničevanjem določil iz uredbe na področjih pregleda vplivov na prosti pretok, temeljnih pravic državljank in državljanov in varstvom osebnih podatkov.

Spremembe uredbe, ki jih je Evropski parlament sprejel danes, vključujejo, po mojem mnenju, vse ključne elemente, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov EU. Poleg tega smo v začetku zakonodajnega postopka, pri čemer ima Parlament v nadaljnjih fazah odločanja po tem, ko bo o predlogih sprememb odločal tudi Svet, še vedno možnost glasovati proti uredbi, če ta ne bi vključevala ključnih elementov, ki sem jih izpostavil.