Dr. Brglez prejel odgovor Komisije na vprašanje glede pravice invalidov do sodelovanja v volilnem procesu

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo s podporo 31 članic in članov Medskupine Evropskega parlamenta za pravice invalidov iz vseh ključnih političnih skupin v Evropskem parlamentu naslovil vprašanje v zvezi z njenimi ukrepi za zagotavljanje enake volilne pravice vsem osebam z invalidnostjo ter objavo vodiča primera dobrih praks pri njenem izvajanju, ki ga je Komisija napovedala za leto 2023. Poslansko vprašanje in odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj. Vprašanje za pisni odgovor E-002211-2023 Odgovor Evropske … Več

Dr. Brglez o zaščiti voda

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki med 11. in 14. septembrom 2023 poteka v Strasbourgu, spregovoril o zaščiti voda kot eni od njegovih prednostnih nalog poslanca Evropskega parlamenta.

Razprava o naravnih nesrečah in odzivu Unije nanje (12. 9. 2023)

Prispevek evropskega poslanca dr. Milana Brgleza k razpravi “Za EU, ki bo bolj odporna na nesreče – zaščita ljudi pred ekstremnimi vročinskimi valovi, poplavami in gozdnimi požari” na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu (12. september 2023). Evropski parlament je o tematiki razpravljal na pobudo dr. Brgleza.  

Razprava: Površinske vode in onesnaževala podzemne vode (11. 9. 2023)

Razprava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu na temo površinskih voda in onesnaževal podzemne vode. Dr. Brglez je razpravljal v vlogi poročevalca Evropskega parlamenta za revizijo evropske zakonodaje o vodah.  

Dr. Brglez prejel odgovor Komisije na vprašanje glede vplivov kohezijske politike EU na zmanjšanje socialnih razlik po Uniji

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je skupaj s poslanskimi kolegi in kolegicami na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede vplivov kohezijske politike EU na zmanjšanje socialnih razlik po Evropski uniji. Vprašanje evropskih poslank in poslancev ter odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj. E-001467-2023 Answer-E-001467-2023

Obrazložitev glasu: Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2022

Glasoval sem za poročilo o politiki konkurence, ker pozdravljam učinkovito odzivanje EU na krizo preko politike varstva konkurence. Poročilo namenja večjo pozornost blaženju negativnih učinkov na celotno gospodarstvo EU in njenih prebivalcev, ki jo je v veliki meri povzročila ruska agresija proti Ukrajini. Učinkovito izvrševanje pravil EU o konkurenci je namreč zaradi krize še toliko bolj pomembno. Poročilo spodbuja države članice za uvedbo nadaljnjih zavezujočih pogojev za prejem državne pomoči in pri tem izključuje tista podjetja, ki se izogibajo davkom. … Več

Izjava o krizi preskrbe z vodo v Evropi

Izjava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob robu razprave Evropskega parlamenta o krizi preskrbe z vodo v Evropi (Strasbourg, 15. junij 2023).