Milan Brglez: Vodna politika nam ne sme splavati po vodi

Odziv poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza na odgovor predsednice Evropske komisije glede težko pričakovanega načrta Unije za celostno upravljanje z vodnimi viri: Skupaj z 41 sopodpisniki sem pred časom na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ter na komisarja za okolje in komisarja za zeleni dogovor naslovil pismo, v katerem evropski poslanci in poslanke pozivamo Komisijo, da se drži svojih zavez in pripravi celostno strategijo za naslavljanje vodne krize v Evropski uniji. Povečanje vodnih ekstremov zaradi suš … Več

Milan Brglez: Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v varčevanje na račun blaginje ljudi

Obrazložitev glasu – Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: prednostne naloge na področju zaposlovanja in sociale: Glasoval sem za poročilo, s katerim bi imel Evropski parlament možnost vplivati na priporočila državam članicam v okviru tokratnega procesa evropskega semestra, na način, da bi postavil pravičnost ter socialne pravice ob bok makroekonomskim ter okoljskim vidikom nadaljnjega razvoja za blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev EU. Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v … Več

Milan Brglez: Ne morem pristati, da se kadrovske in druge izzive v transportni panogi rešuje s slabšanjem delovnih pogojev voznikov ter uzakonjenimi tveganji za varnost v prometu

Obrazložitev glasovanja glede minimalne zahteve za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov: Pri glasovanju glede dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o uredbi glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov sem bil vzdržan. Dogovorjena revizija pravil na eni strani sicer prinaša pomemben napredek pri nadzoru nad spoštovanjem minimalnih zahtev glede odmorov za voznike ter krepi vzvode za njihovo uveljavljanje. Vendar pa na drugi … Več

Milan Brglez: EU mora prekiniti pridružitveni sporazum z Izraelom

Odziv poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza na novico, da je izraelska vojska ubila najmanj 110 ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč: Ali je Izrael izgubil nadzor nad svojimi vojaškimi silami ali pa so tovrstna barbarska dejanja nad civilisti načrtovana kot izraz prezira mednarodnega prava in institucij. V vsakem primeru EU in mednarodna skupnost ne moreta več neukrepati. EU mora prekiniti pridružitveni sporazum z Izraelom. Novica je dostopna tukaj.

Milan Brglez: Podpiram tehnološki napredek v kmetijstvu, vendar ne na račun zdravja ljudi, na račun zaščite proizvodnje organske hrane ter brez doslednega upoštevanja previdnostnega načela, ki je steber okoljske politike EU

Obrazložitev glasu: Rastline, pridobljene z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrana in krma iz njih (7. 2. 2024) Glasoval sem proti predlogu uredbe o novih genomskih tehnikah (NGT). Podpiram tehnološki napredek v kmetijstvu, ki lahko prispeva k zagotavljanju prehranske varnosti in pa tudi k zmanjšanju onesnaženja s pesticidi, kar je pomembno še zlasti v kontekstu vpliva podnebnih sprememb, vendar ne na račun zdravja ljudi, na račun zaščite proizvodnje organske hrane ter brez doslednega upoštevanja previdnostnega načela, ki je steber okoljske … Več

Pisna izjava – Obeležitev 70. obletnice poziva Abbéja Pierra za odpravljanje brezdomstva glede na trdovratno revščino in socialno izključenost

Statistične ocene kažejo, da je bilo leta 2022 med prebivalci EU skoraj 900.000 brezdomcev ter da se njihovo število v večini držav članic po pandemiji naglo povečuje. Dodatno nas mora skrbeti podatek, da po oceni Eurostata več kot 19,2 milijonov ljudi živi v stanovanjih, ki niso primerna za bivanje. Dejstvo, da v Evropski uniji nimamo natančnih statistik o brezdomcih in populaciji, ki živi za bivanje neustreznih objektih, temveč se moramo zanašati na ocene, že samo po sebi pojasnjuje, zakaj so … Več

Milan Brglez v Evropskem parlamentu gosti razstavo »Spregledane – The overlooked«

Evropski poslanec dr. Milan Brglez v tem tednu v Evropskem parlamentu v Bruslju gosti razstavo »Spregledane – The overlooked« slovenske fotografinje Mankice Kranjec, s katerimi avtorica z inovativnim umetniškim izrazom v ospredje postavlja delavke in jim daje glas. Na piedestal postavlja ženske, ki skrbijo, da naš dan, teden ali mesec nemoteno teče, v času krize pa ne razpade. To so medicinske sestre, dostavljalke hrane, trgovke, učiteljice, poštarke, policistke, gasilke, čistilke, delavke v proizvodnji, šoferke in mnoge druge, ki so temelj … Več

Milan Brglez z vprašanjem Komisiji glede ukrepov proti antisemitizmu v EU

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov proti antisemitizmu v EU, med drugim glede definicije antisemitizma, ki jo bo Komisija uporabila pri oblikovanju ukrepov. Celotno vprašanje in odgovor sta objavljena spodaj. Vprašanje Komisiji_Ukrepi proti antisemitizmu v EU Odgovor Komisije_Ukrepi proti antisemitizmu v EU