Pisna izjava: Več Evrope, več delovnih mest – gradimo konkurenčno gospodarstvo za prihodnost v korist vsem

Pozdravljam razpravo o tako pomembni temi, kot je poglabljanje evropskega povezovanja za ustvarjanje novih delovnih mest, čeprav v okviru pomanjkljivega naslova, ki ne daje pravega konteksta. Naslov razprave ne odraža smernic, ki nam jih dala Konferenca o prihodnosti Evrope, ter velikega dela, ki smo ga opravili za izgradnjo socialne Evrope s socialnim vrhom v Portu, z akcijskim načrtom za implementacijo Evropskega stebra socialnih pravic, evropsko minimalno plačo ter minimalnim dohodkom. Pravi naslov razprave bi moral biti več Evrope za več … Več

Dr. Brglez prejel odgovor Komisije glede ukrepov za dostopnost zdravil

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov za dostopnost zdravil, še posebej za zdravljenje redkih bolezni in bolezni pri otrocih. Poslansko vprašanje, ki bo za poslanca pomembno tudi pri njegovem delu nadomestnega člana v novoustanovljenem Pododboru za javno zdravje, in odgovor Komisije sta dostopna na spodnjih povezavah. Vprašanje Komisiji_P-000016-2023 Odgovor Komisije_P-000016-2023

Obrazložitev glasu: Leto dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini

Glasoval sem za predlog resolucije, s katero smo zaznamovali leto dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini, ker se strinjam z njenim glavnim sporočilom: Evropska unija in države članice morajo vztrajati pri pomoči in podpori Ukrajini, da se obrani pred rusko agresijo. To strinjanje pa ne odpravlja mojih pridržkov na posamezne dele resolucije. Pomoč in podpora Ukrajini nista v nasprotju z iskanjem mirovne rešitve z diplomatskimi sredstvi, temveč jo prav nasprotno omogočata, saj poštena pogajanja ne morejo temeljiti … Več

Pisna izjava: Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima: pristop EU (14/02/2023)

Razprava o vmesnem poročilu glede pridružitve Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) poteka v času, ko se na globalni ravni, pa tudi v EU, povečuje število primerov hudih oblik nasilja nad ženskami. Žensk ne ogrožajo zgolj avtoritarni režimi, temveč se je še posebej v obdobju od začetka pandemije povečalo število primerov nasilja v domačem in spletnem okolju. Prav na tem področju mora tudi EU storiti več, da … Več

Dr. Brglez o pridružitvi Evropske unije Istanbulski konvenciji

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v video izjavi ob robu februarskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu spregovoril o nujnosti odprave blokade pristopa EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija).  Celotno izjavo si lahko ogledate spodaj.

Video prispevek o razstavi o Učitelju narodov – Giuseppeju Tartiniju

V torek, 29. 11. 2022, je bila v Evropskem parlamentu, v dvorani Yehudi Menuhin, odprta razstava o Učitelju narodov – Giuseppeju Tartiniju, ki jo je ob koordinaciji Milana Brgleza (S&D) organiziralo vseh osem slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu, pripravili pa so jo prof. dr. Sergio Durante z Univerze v Padovi in doc. dr. Nejc Sukljan ter izr. prof. dr. Boštjan Udovič z Univerze v Ljubljani. Spodaj si lahko ogledate video prispevek z dogodka.

Pisna izjava: Predstavitev programa dejavnosti švedskega predsedstva

Švedska je prevzela predsedovanje Svetu EU v času novih kriz, na čelu z varnostno, energetsko in humanitarno krizo, povzročeno z rusko agresijo na Ukrajino, ter še vedno trajajočega spopadanja z gospodarskimi in socialnimi posledicami preteklih kriz. Švedsko predsedstvo je kot prioritete EU v prihodnjem šestmesečnem obdobju zastavilo varnost, konkurenčnost, zeleni in energetski prehod ter obrambo načela vladavine prava. Ne le temeljne prioritete, temveč tudi vizija za področne politike so osredotočene na gospodarsko rast ter globalni primat EU, v nasprotju s … Več

Dr. Brglez na Komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov za dostopnost zdravil

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov za dostopnost zdravil, še posebej za zdravljenje redkih bolezni in bolezni pri otrocih. Kot je pojasnil, se kot posledica številnih kriz države članice, še posebej male države, kakršna je Slovenija, soočajo s težavo dostopnosti zdravil, kar predstavlja resno tveganje za uspešnost zdravljenja in je lahko za nekatere bolnike življenjsko ogrožajoče. Celotno vprašanje je dostopno na tej povezavi.

Obrazložitev glasu: Sum korupcije z izvorom iz Katarja in širša potreba po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah (15/12/2022)

Podprl sem resolucijo glede suma korupcije z izvorom iz Katarja, ki predstavlja prvi kolektivni politični odziv Evropskega parlamenta na razkritje domnevnih dejanj korupcije, pranja denarja in sodelovanja poslancev, nekdanjih poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta v kriminalnih dejavnostih z namenom vplivanja na odločitve, ki jih sprejemamo. V fazi, ko potekajo predkazenski postopki v zvezi s predmetno zadevo, je ob spoštovanju domneve nedolžnosti nujno, da ponovno izrazimo ničelno toleranco do sleherne oblike nedovoljenega vplivanja na politike EU na eni strani ter do … Več

Obrazložitev glasu: Poročilo o nadgradnji večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027: odporen proračun EU, primeren za nove izzive (15/12/2022)

Glasoval sem za poročilo glede nadgradnje večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, ki ga je Parlament obravnaval ob ključnem času in s ključnimi poudarki glede oblikovanja evropske finančne arhitekture. Serija kriz od sprejetja večletnega finančnega okvirja, predvsem pa vojna v Ukrajini s svojimi ekonomskimi in socialnimi posledicami za EU in njeno soseščino, je enkrat več dokazala, da evropska finančna arhitektura ni prilagojena na velike krize. Že zdaj je jasno, da predvidena finančna sredstva ne zadoščajo za odzivanje na potrebe ljudi … Več