Milan Brglez: Neodgovorno in kratkovidno spodkopavanje zelenega dogovora

Izjava poslanca dr. Milana Brgleza ob robu parlamentarne razprave na temo skrajnodesničarskih in konservativnih poskusov za uničenje zelenega dogovora: Ob arhitekturi zelenega prehoda, začrtani v Evropskem zelenem dogovoru, si je ta Parlament na začetku mandata zadal ambiciozne smernice za pravičen in solidaren družbeni preboj, utemeljen na trajnostni razvojni paradigmi. Smo v ključnem trenutku v zgodovini, kjer nujnosti podnebnih in okoljskih ukrepov ni mogoče podcenjevati. Ob vseh rdečih signalih, kot je bilo nazadnje poročilo o oceni podnebnega tveganja Evropske agencije za … Več

Milan Brglez proti novim pravilom za gospodarsko upravljanje

Obrazložitev glasovanja poslanca v Evropskem parlamentu o novih pravilih za gospodarsko upravljanje: Glasoval sem proti novim pravilom za gospodarsko upravljanje. Komisija je aprila lani predstavila zakonodajni paket za prenovo gospodarskega upravljanja, iz katerega je bilo jasno, da bo vztrajala pri strogih maastrichtskih kriterijih, Evropski parlament pa bo imel še naprej izjemno omejeno, večinoma posvetovalno vlogo pri gospodarskem upravljanju. Medtem ko na fiskalnem področju ne sme vladati anarhija in je za države članice, gospodarstva ter predvsem za ljudi slabo, da bi … Več

Dosežki dr. Milan Brglez v Evropskem parlamentu 2019–2024

V svojem prvem mandatu poslanca v Evropskem parlamentu si je Milan Brglez zagotovil prepoznavnost in ugled s svojim delom v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve pri oblikovanju politik na področju oskrbe, demografije, pravic invalidov ter položaju romskih skupnosti. Kot namestnik v Odboru za okolje se je ukvarjal predvsem z okoljskimi človekovimi pravicami, zagotavljanjem skladnosti pravnega reda Unije z obveznostmi, ki jih ima slednja do mednarodnih pogodb za spoštovanje okoljskih pravic, krepitvijo uresničevanja podnebnih ciljev Unije s poudarkom na zmanjšanju … Več

Milan Brglez: Vodna politika nam ne sme splavati po vodi

Odziv poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza na odgovor predsednice Evropske komisije glede težko pričakovanega načrta Unije za celostno upravljanje z vodnimi viri: Skupaj z 41 sopodpisniki sem pred časom na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ter na komisarja za okolje in komisarja za zeleni dogovor naslovil pismo, v katerem evropski poslanci in poslanke pozivamo Komisijo, da se drži svojih zavez in pripravi celostno strategijo za naslavljanje vodne krize v Evropski uniji. Povečanje vodnih ekstremov zaradi suš … Več

Milan Brglez: Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v varčevanje na račun blaginje ljudi

Obrazložitev glasu – Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: prednostne naloge na področju zaposlovanja in sociale: Glasoval sem za poročilo, s katerim bi imel Evropski parlament možnost vplivati na priporočila državam članicam v okviru tokratnega procesa evropskega semestra, na način, da bi postavil pravičnost ter socialne pravice ob bok makroekonomskim ter okoljskim vidikom nadaljnjega razvoja za blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev EU. Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v … Več

Milan Brglez: Ne morem pristati, da se kadrovske in druge izzive v transportni panogi rešuje s slabšanjem delovnih pogojev voznikov ter uzakonjenimi tveganji za varnost v prometu

Obrazložitev glasovanja glede minimalne zahteve za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov: Pri glasovanju glede dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o uredbi glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov sem bil vzdržan. Dogovorjena revizija pravil na eni strani sicer prinaša pomemben napredek pri nadzoru nad spoštovanjem minimalnih zahtev glede odmorov za voznike ter krepi vzvode za njihovo uveljavljanje. Vendar pa na drugi … Več

Milan Brglez: EU mora prekiniti pridružitveni sporazum z Izraelom

Odziv poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza na novico, da je izraelska vojska ubila najmanj 110 ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč: Ali je Izrael izgubil nadzor nad svojimi vojaškimi silami ali pa so tovrstna barbarska dejanja nad civilisti načrtovana kot izraz prezira mednarodnega prava in institucij. V vsakem primeru EU in mednarodna skupnost ne moreta več neukrepati. EU mora prekiniti pridružitveni sporazum z Izraelom. Novica je dostopna tukaj.