Milan Brglez: Vodna politika nam ne sme splavati po vodi

Odziv poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza na odgovor predsednice Evropske komisije glede težko pričakovanega načrta Unije za celostno upravljanje z vodnimi viri: Skupaj z 41 sopodpisniki sem pred časom na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ter na komisarja za okolje in komisarja za zeleni dogovor naslovil pismo, v katerem evropski poslanci in poslanke pozivamo Komisijo, da se drži svojih zavez in pripravi celostno strategijo za naslavljanje vodne krize v Evropski uniji. Povečanje vodnih ekstremov zaradi suš … Več

Milan Brglez: Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v varčevanje na račun blaginje ljudi

Obrazložitev glasu – Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: prednostne naloge na področju zaposlovanja in sociale: Glasoval sem za poročilo, s katerim bi imel Evropski parlament možnost vplivati na priporočila državam članicam v okviru tokratnega procesa evropskega semestra, na način, da bi postavil pravičnost ter socialne pravice ob bok makroekonomskim ter okoljskim vidikom nadaljnjega razvoja za blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev EU. Socialna komponenta v evropskem semestru je še posebej nepogrešljiva v obdobju novih kriz, ki ne smejo voditi v … Več

Milan Brglez: Ne morem pristati, da se kadrovske in druge izzive v transportni panogi rešuje s slabšanjem delovnih pogojev voznikov ter uzakonjenimi tveganji za varnost v prometu

Obrazložitev glasovanja glede minimalne zahteve za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov: Pri glasovanju glede dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o uredbi glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov sem bil vzdržan. Dogovorjena revizija pravil na eni strani sicer prinaša pomemben napredek pri nadzoru nad spoštovanjem minimalnih zahtev glede odmorov za voznike ter krepi vzvode za njihovo uveljavljanje. Vendar pa na drugi … Več

Milan Brglez opozarja na potrebo po sprejetju načrta za odpornost preskrbe z vodnimi viri v EU

Izjava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu (11.-14. marec 2024):