Izjava o ukrepih Parlamenta za zaščito opraševalcev

Izjava evropskega poslanca dr. Milana Brgleza ob robu razprave Evropskega parlamenta o krizi preskrbe z vodo v Evropi (Strasbourg, 20. november 2023).

Drugi dan delovnega obiska komisarke Helene Dalli in podpredsednika Evropskega parlamenta Marca Angela v Sloveniji

Srečanje z Zagovornikom načela enakosti

Na povabilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza sta v Slovenijo na dvodnevni delovni obisk prišla podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel in komisarka za enakost Helena Dalli. Drugi dan obiska sta se srečala z Zagovornikom načela enakosti, podpredsednik Evropskega parlamenta pa se je z mladimi pogovarjal o pomenu umetne inteligence ter si ogledal Center vesoljskih tehnologij v Vitanju. V okviru dialoga z mladimi v organizaciji Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji se je podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel srečal z … Več

Prvi dan delovnega obiska komisarke Helene Dalli in podpredsednika Evropskega parlamenta Marca Angela v Sloveniji navdušil oba gosta

Srečanje s poslankami in poslanci Državnega zbora

Na povabilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza sta v Slovenijo na dvodnevni delovni obisk prišla podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel in komisarka za enakost Helena Dalli. Po prvem dnevu obiska sta svoje vtise strnila v navdušenje nad Slovenijo kot državo, njeno organiziranostjo in delovanjem ter njenimi ljudmi. Prvo srečanje je danes, 15. 11., potekalo v Državnem zboru. Podpredsednik Evropskega parlamenta in komisarka za enakost sta se v Državnem zboru srečala s poslankami in poslanci Državnega zbora. Na srečanju … Več

Zadnje novice

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza: Ob svetovnem dnevu človekovih pravic se spominjamo 10. decembra 1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Z njo so države z vsega sveta priznale prirojeno dostojanstvo ter enake in neodtujljive pravice slehernega človeka, ki so temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu. Splošna deklaracija je s... Več

Ob svetovnem dnevu invalidov

Sporočilo poslanca v Evropskem parlamentu dr. Milana Brgleza: Leta 1992 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov, ki predstavlja priložnost za ozaveščanje in izboljšanje razumevanja težav, s katerimi se milijarda ljudi po svetu srečuje zaradi svoje invalidnosti, med njimi pa je vsako leto več starejših. Naj ta dan služi tudi kot opomnik in poziv... Več

Poslanec Brglez na Komisijo naslovil prednostno vprašanje v zvezi z njenimi ukrepi zoper antisemitizem in islamofobijo

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje, v katerem jo sprašuje o pojasnilih v zvezi z njeno izjavo z dne 5. novembra 2023, v kateri Komisija obljublja odločno borbo proti antisemitizmu in islamofobiji. Vprašanje je v celoti objavljeno na spodnji povezavi. Prednostno vprašanje Komisiji_Ukrepi proti antisemitizmu v EU