Pisna izjava: Predstavitev programa dejavnosti švedskega predsedstva

Švedska je prevzela predsedovanje Svetu EU v času novih kriz, na čelu z varnostno, energetsko in humanitarno krizo, povzročeno z rusko agresijo na Ukrajino, ter še vedno trajajočega spopadanja z gospodarskimi in socialnimi posledicami preteklih kriz. Švedsko predsedstvo je kot prioritete EU v prihodnjem šestmesečnem obdobju zastavilo varnost, konkurenčnost, zeleni in energetski prehod ter obrambo načela vladavine prava. Ne le temeljne prioritete, temveč tudi vizija za področne politike so osredotočene na gospodarsko rast ter globalni primat EU, v nasprotju s … Več

Dr. Brglez na Komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov za dostopnost zdravil

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede ukrepov za dostopnost zdravil, še posebej za zdravljenje redkih bolezni in bolezni pri otrocih. Kot je pojasnil, se kot posledica številnih kriz države članice, še posebej male države, kakršna je Slovenija, soočajo s težavo dostopnosti zdravil, kar predstavlja resno tveganje za uspešnost zdravljenja in je lahko za nekatere bolnike življenjsko ogrožajoče. Celotno vprašanje je dostopno na tej povezavi.

Obrazložitev glasu: Sum korupcije z izvorom iz Katarja in širša potreba po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah (15/12/2022)

Podprl sem resolucijo glede suma korupcije z izvorom iz Katarja, ki predstavlja prvi kolektivni politični odziv Evropskega parlamenta na razkritje domnevnih dejanj korupcije, pranja denarja in sodelovanja poslancev, nekdanjih poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta v kriminalnih dejavnostih z namenom vplivanja na odločitve, ki jih sprejemamo. V fazi, ko potekajo predkazenski postopki v zvezi s predmetno zadevo, je ob spoštovanju domneve nedolžnosti nujno, da ponovno izrazimo ničelno toleranco do sleherne oblike nedovoljenega vplivanja na politike EU na eni strani ter do … Več

Zadnje novice

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza: Dejali smo: »Nikoli več!« In vedno znova ponavljamo. In ponavljamo. Zgodovina, kdaj se bomo iz tebe zares česa naučili? Več

Ob mednarodnem dnevu izobraževanja

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza: Danes že petič obeležujemo mednarodni dan izobraževanja. Čeprav je obdobje pandemije razkrilo krhkost in neodpornost izobraževalnega sistema na krizne razmere, pa je hkrati jasno pokazalo, kako pomembno vlogo ima izobraževalni proces za našo družbo. Izobrazba je ne samo ena od temeljnih človekovih pravic, ampak tudi bistvo vsak sodobne družbe in osnova za... Več

Obrazložitev glasu: Poročilo o nadgradnji večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027: odporen proračun EU, primeren za nove izzive (15/12/2022)

Glasoval sem za poročilo glede nadgradnje večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, ki ga je Parlament obravnaval ob ključnem času in s ključnimi poudarki glede oblikovanja evropske finančne arhitekture. Serija kriz od sprejetja večletnega finančnega okvirja, predvsem pa vojna v Ukrajini s svojimi ekonomskimi in socialnimi posledicami za EU in njeno soseščino, je enkrat več dokazala, da evropska finančna arhitektura ni prilagojena na velike krize. Že zdaj je jasno, da predvidena finančna sredstva ne zadoščajo za odzivanje na potrebe ljudi … Več